Количка

0 артикула

Гаранционни условия

 

При желание от страна на клиента, гаранционната техника може да бъде донесена и в магазина, откъдето е закупена. От там наш служител ще я изпрати към оторизирания сервиз.

Продуктите, разполагащи с гаранционна карта, издадена от производителя, се обслужват от собствените им сервизни мрежи, както и от сервизни центрове, изрично посочени от тях в условията на гаранцията. При проявяване на дефект в рамките на гаранционния период, моля обърнете се на телефоните, посочени в оригиналната гаранционна карта, за нужната консултация. Най-често дефектният продукт следва да се транспортира директно до най-близкия сервизен център, посочен в гаранционната карта. Този център, оторизиран от производителя, поема цялата отговорност за ремонта на продукта.

Условията за предоставяне на гаранция могат да варират в зависимост от производителя и се определят от търговската политика на всеки производител на национално ниво.

За допълнителна информация свържете се с нас на телефон 0878 999 444.

 • Гаранционният срок на стоката е посочен в гаранционната карта и започва да тече от датата на продажба;
 • Ремонти по време на гаранционния срок се извършват само след представяне на фактура (касов бон) и гаранционна карта;

 

Процедура за предоставяне на гаранционно обслужване

 1. ПРИЕМ В СЕРВИЗ

Дефектните продукти, трябва да бъдат доставени до сервизния център на фирмата продавач или до посочения от производителя сервиз с куриер или лично. Стоките, задължително следва да бъдат придружени от заявка за връщане (налична в комплекта или чрез попълване на формуляр за рекламация на от omni.bg), копие от фактура и оригинална гаранционна карта.

 1. УСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕФЕКТ

След получаването на продукта в сервизния център, той се диагностицира от сервизните специалисти и се извършват необходимите действия за отстраняване на дефекта.

 1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГАРАНЦИЯТА

Мерките за изпълнение на гаранцията могат да бъдат:

Във всички изброени случаи срокът за изпълнение на гаранцията е един календарен месец.

 • ремонт на продукта
 • частична или цялостна замяна
 • възстановяване на стойността на продукта, ако не е възможно друго решение

 

 1. ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА КЪМ КЛИЕНТА

След привеждането на продукта в изправно състояние, той ще бъде изпратен обратно до адреса, посочен в заявката, по куриер или предаден лично на клиента в съответния сервизен център, според неговото желание. Времето за доставка е 48 часа в цялата страна. Възможно е някои населени места да се обслужват по предварително фиксиран от куриера график, в тези случаи доставката може да бъде повече от 48 часа.

Гаранционният срок се удължава с времето на престоя на уреда в сервиза. Този интервал се счита от момента на постъпването в сервиза до привеждането на продукта в изправно състояние и изпращането му по куриер или уведомяването на клиента, че може да получи своята техника в съответния сервиз. При проблем свържете се с нас на телефон 0878 999 444.

 

Замяна след трети хардуерен ремонт

Съобразно законовите разпоредби, "Тричков и Синове" ЕООД осигурява на своите клиенти възможност за замяна на техниката, закупена от фирмата, или връщане на заплатената сума, при потвърден четвърти хардуерен ремонт. За замяната е необходимо техниката да е била ремонтирана три пъти в оторизиран сервиз и да продължава да създава хардуерни проблеми. Техниката се заменя с аналогичен или по-добър модел в зависимост от състоянието на пазара.

Не се считат за хардуерни рекламации всякакъв вид софтуерни инсталации, настройване на драйвери и проблеми при работа със софтуерни приложения.

 

omni.bg отказва гаранционно обслужване при следните случаи:

 Относно преносими компютри, таблети, смартфони, телевизори, принтери, МФУ и др.

 • Механични удари, вследствие на които е счупен екрана на устройството или друга част от него;
 • Увреден външен вид, надрани капаци, вследствие механичен удар по корпуса;
 • Залято устройство с течност;
 • Повредени портове, скъсани кабели, вследствие механично усилие и неправилна употреба;
 • Липсващи и повредени бутони на клавиатурата;
 • Видими следи от изгаряне на външни портове вследствие на токов удар;
 • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);

 

Относно дънни платки, видео карти, звукови карти, I/O платки, fax/modem модули

 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);
 • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
 • Изкривени или липсващи пинове;
 • Механични повреди по електронните компоненти;
 • Повредено PCB (print circuit board);
 • Увреден външен вид, надраскан корпус вследвствие изтърване ;
 • Повредени пасивни и активни елементи (кондензатори, транзистори, бобини и др.)

 

Относно процесори

 • Механично повреден кристал;
 • Увреден външен вид;
 • Механични повреди по електронните компоненти;
 • Изкривени или липсващи пинове;
 • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);

 

Относно RAM памет

 • Повредени пасивни и активни елементи;
 • Прекъснати и изгорели писти;
 • Увреден външен вид;
 • Механични повреди по електронните компоненти;
 • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);

 

Относно LAN компоненти

 • Повредени или липсващи куплунзи;
 • Прекъснати и изгорели писти;
 • Увреден външен вид;
 • Повредено PCB (print circuit board);
 • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);
 • Всички мрежови компоненти подлежат на еднократно гаранционно обслужване. При следваща повреда се заплаща ремонт по ценовата листа

 

Относно оптични устройства

 • Повредени или липсващи куплунзи;
 • Увреден външен вид, надраскан корпус вследствие удар или изтърване;
 • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);

 

Относно твърди дискове

 • Повредени или липсващи куплунзи;
 • Повредени или липсващи компоненти;
 • Увреден външен вид, надраскан корпус вследствие удар или изтърване;
 • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива)

 

Гаранционни условия

 

При желание от страна на клиента, гаранционната техника може да бъде донесена и в магазина, откъдето е закупена. От там наш служител ще я изпрати към оторизирания сервиз.

Продуктите, разполагащи с гаранционна карта, издадена от производителя, се обслужват от собствените им сервизни мрежи, както и от сервизни центрове, изрично посочени от тях в условията на гаранцията. При проявяване на дефект в рамките на гаранционния период, моля обърнете се на телефоните, посочени в оригиналната гаранционна карта, за нужната консултация. Най-често дефектният продукт следва да се транспортира директно до най-близкия сервизен център, посочен в гаранционната карта. Този център, оторизиран от производителя, поема цялата отговорност за ремонта на продукта.

Условията за предоставяне на гаранция могат да варират в зависимост от производителя и се определят от търговската политика на всеки производител на национално ниво.

За допълнителна информация свържете се с нас на телефон 0878 999 444.

 • Гаранционният срок на стоката е посочен в гаранционната карта и започва да тече от датата на продажба;
 • Ремонти по време на гаранционния срок се извършват само след представяне на фактура (касов бон) и гаранционна карта;

 

Процедура за предоставяне на гаранционно обслужване

 1. ПРИЕМ В СЕРВИЗ

Дефектните продукти, трябва да бъдат доставени до сервизния център на фирмата продавач или до посочения от производителя сервиз с куриер или лично. Стоките, задължително следва да бъдат придружени от заявка за връщане (налична в комплекта или чрез попълване на формуляр за рекламация на от omni.bg), копие от фактура и оригинална гаранционна карта.

 1. УСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕФЕКТ

След получаването на продукта в сервизния център, той се диагностицира от сервизните специалисти и се извършват необходимите действия за отстраняване на дефекта.

 1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГАРАНЦИЯТА

Мерките за изпълнение на гаранцията могат да бъдат:

Във всички изброени случаи срокът за изпълнение на гаранцията е един календарен месец.

 • ремонт на продукта
 • частична или цялостна замяна
 • възстановяване на стойността на продукта, ако не е възможно друго решение

 

 1. ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА КЪМ КЛИЕНТА

След привеждането на продукта в изправно състояние, той ще бъде изпратен обратно до адреса, посочен в заявката, по куриер или предаден лично на клиента в съответния сервизен център, според неговото желание. Времето за доставка е 48 часа в цялата страна. Възможно е някои населени места да се обслужват по предварително фиксиран от куриера график, в тези случаи доставката може да бъде повече от 48 часа.

Гаранционният срок се удължава с времето на престоя на уреда в сервиза. Този интервал се счита от момента на постъпването в сервиза до привеждането на продукта в изправно състояние и изпращането му по куриер или уведомяването на клиента, че може да получи своята техника в съответния сервиз. При проблем свържете се с нас на телефон 0878 999 444.

 

Замяна след трети хардуерен ремонт

Съобразно законовите разпоредби, "Тричков и Синове" ЕООД осигурява на своите клиенти възможност за замяна на техниката, закупена от фирмата, или връщане на заплатената сума, при потвърден четвърти хардуерен ремонт. За замяната е необходимо техниката да е била ремонтирана три пъти в оторизиран сервиз и да продължава да създава хардуерни проблеми. Техниката се заменя с аналогичен или по-добър модел в зависимост от състоянието на пазара.

Не се считат за хардуерни рекламации всякакъв вид софтуерни инсталации, настройване на драйвери и проблеми при работа със софтуерни приложения.

 

omni.bg отказва гаранционно обслужване при следните случаи:

 Относно преносими компютри, таблети, смартфони, телевизори, принтери, МФУ и др.

 • Механични удари, вследствие на които е счупен екрана на устройството или друга част от него;
 • Увреден външен вид, надрани капаци, вследствие механичен удар по корпуса;
 • Залято устройство с течност;
 • Повредени портове, скъсани кабели, вследствие механично усилие и неправилна употреба;
 • Липсващи и повредени бутони на клавиатурата;
 • Видими следи от изгаряне на външни портове вследствие на токов удар;
 • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);

 

Относно дънни платки, видео карти, звукови карти, I/O платки, fax/modem модули

 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);
 • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
 • Изкривени или липсващи пинове;
 • Механични повреди по електронните компоненти;
 • Повредено PCB (print circuit board);
 • Увреден външен вид, надраскан корпус вследвствие изтърване ;
 • Повредени пасивни и активни елементи (кондензатори, транзистори, бобини и др.)

 

Относно процесори

 • Механично повреден кристал;
 • Увреден външен вид;
 • Механични повреди по електронните компоненти;
 • Изкривени или липсващи пинове;
 • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);

 

Относно RAM памет

 • Повредени пасивни и активни елементи;
 • Прекъснати и изгорели писти;
 • Увреден външен вид;
 • Механични повреди по електронните компоненти;
 • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);

 

Относно LAN компоненти

 • Повредени или липсващи куплунзи;
 • Прекъснати и изгорели писти;
 • Увреден външен вид;
 • Повредено PCB (print circuit board);
 • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);
 • Всички мрежови компоненти подлежат на еднократно гаранционно обслужване. При следваща повреда се заплаща ремонт по ценовата листа

 

Относно оптични устройства

 • Повредени или липсващи куплунзи;
 • Увреден външен вид, надраскан корпус вследствие удар или изтърване;
 • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);

 

Относно твърди дискове

 • Повредени или липсващи куплунзи;
 • Повредени или липсващи компоненти;
 • Увреден външен вид, надраскан корпус вследствие удар или изтърване;
 • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
 • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива)